Tietoja palvelusta

Tietoja palvelusta sekä kuluttajien energianeuvonnasta Suomessa

Kuluttajien energianeuvonta Suomessa

Suomeen kehitetään valtakunnallisesti kattavaa energianeuvonnan järjestelmää, joka parantaisi kuluttajien mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa luotettavaa ja puolueetonta tietoa oman energiankäyttönsä tehostamiseen niin asumisen, rakentamisen kuin liikkumisenkin alueilta.

Energianeuvontajärjestelmän keskeiset osa-alueet ovat:

  • www-portaali
  • neuvontatyö kentällä
  • neuvojien työkalut, koulutus ja laadunvarmistus
  • viestintä ja markkinointi
  • seuranta ja vaikutusten arviointi sekä
  • toiminnan koordinointi ja verkottaminen.

Energianeuvontaa kehittää Motiva Oy, jonka työ- ja elinkeinoministeriö nimesi kuluttajien energianeuvonnan koordinaatiokeskukseksi vuonna 2010. Lisätietoja kuluttajien energianeuvonnan koordinaatiosta sekä kehitystyöstä: www.motiva.fi/kuluttajaneuvonta.

Eneuvonta.fi -portaali neuvonnan ytimessä

Kuluttajien energianeuvonnan neuvontajärjestelmän ytimen muodostaa vuonna 2013 valmistuva neuvontaportaali, maakunnallinen neuvonta varmistaa puolestaan alueellisen saavutettavuuden ja paikallistuntemuksen.

Puhelinneuvonta

Valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonnan puhelinneuvonta on toistaiseksi päättynyt.

Energianeuvonta maakunnissa

Alueellinen energianeuvonta tuo tiedon kuluttajan lähelle. Neuvojat järjestävät info- ja koulutustilaisuuksia, osallistuvat messuille ja tapahtumiin, osa tarjoaa puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä tietoa omissa verkkopalveluissa ja palvelupisteissä.

Maakuntakeskukset voivat tuottaa neuvontapalvelut joko itse tai tilaamalla ne luotettavalta yhteistyökumppanilta, kuten alueella jo toimivalta energiatoimistolta. Palveluja tuotetaan maakunnan omista lähtökohdista, mikä vaikuttaa palveluvalikoimaan ja sen kattavuuteen eri alueilla. Oman alueen palvelutarjontaan voi tutustua osassa: Etsi lähin neuvoja.

eneuvonta.fi - palvelussa kerättävät henkilötiedot

eneuvonta.fi -palvelun Kysy ja keskustele -osiossa voi keskustelua käydä nimimerkin suojissa. Keskustelijoita pyydetään kuitenkin ilmoittamaan oma nimensä ja sähköpostiosoitteensa nimimerkkiä luodessa. Tiedot pyydetään ilmoittamaan vain teknisestä syystä (tarkastamme että kirjoittaja on luonnollinen henkilö, ei spämmäysbotti), eikä tietoja kerätä henkilötietolain (523/99) koskemaksi rekisteriksi.

eneuvonta.fi -portaalin toteutus

eneuvonta.fi -portaalin on tuottanut Motiva Oy yhdessä teknisen toimittajan Wunderkraut Oy:n kanssa. Portaalin graafisen ilmeen on suunnitellut graafikko Talvikki Heike (FWD Helsinki Oy).

Portaalin määrittelyyn, suunnitteluun ja kehitykseen on osallistunut monia sidosryhmien ja asiakkaiden edustajia sekä verkkopalveluasiantuntijoita monessa vaiheessa - kiitos kaikille!

Energianeuvontaan liittyvä vaikutustenarviointi ja henkilötietojen kerääminen

Kuluttajien energianeuvonnan palveluja ja vaikutuksia kuluttajien energiankäyttötottumuksiin seurataan ja arvioidaan säännöllisen itsearvioinnin sekä ulkopuolisen asiantuntijan tai tutkimuslaitoksen tekemän arviointityön avulla.

Energianeuvojat voivat pyytää kuluttajalta yhteystietoja myöhemmin tehtävää palautearviointia varten. Tarkoituksena on parantaa energianeuvonnan palvelua sekä selvittää, mitä käytännön merkitystä neuvonnalla on asiakkaalle ja onko se vaikuttanut hänen energiankäyttöönsä. Tietojen antaminen on vapaaehtoista, yksittäisiä tietoja ei julkaista, yksittäisten vastaajien antamia tietoja voi yhdistää vastauksiin eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin kuin toiminnan vaikutusten arviointiin.

Lisätietoa kuluttajien energianeuvonnan seurantajärjestelmästä saatte oheisesta rekisteriselosteesta.