Rakenna

Energiatehokas talo saattaa olla hieman kalliimpi rakentaa, mutta sen ympäristökuormitus pienenee ja talon arvo säilyy. Pitkällä aikavälillä investointi energiatehokkuuteen rakennusvaiheessa pienentää käytönaikaisia kustannuksia sekä hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan noustessa.

On hyvä pohtia, mihin laittaa rahansa nyt ja minkä voi tehdä myöhemmin. Keskeisintä energiatehokkuudelle ovat talon rakenteet ja järkevästi valittu lämmitysmuoto, jotka juurikaan eivät näy päällepäin. Ne kannattaa tehdä heti hyvin, koska korjaukset jälkikäteen ovat kalliita tai jopa mahdottomia. Pintamateriaaleja voi uusia helposti ja edullisesti myöhemminkin.

Uusien rakentamismääräysten mukainen kokonaisenergiatarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta, kuten lämmitystä ja ilmanvaihtoa, valaistusta sekä käyttöveden lämmitystä. Tämän pohjalta rakennukselle lasketaan E-luku, joka ei saa ylittää rakennustyypille määritettyä ylärajaa. Pientaloilla E-luvun yläraja riippuu pinta-alasta: pienille pientaloille vaatimukset ovat lievemmät kuin suurille.

Hyvän talon viisi perusasiaa

  • Mieti talon toimivuutta ja muunneltavuutta.
  • Eristä huolellisesti ja reilusti
  • Hanki hyvin eristävät ikkunat.
  • Tee talosta ilmanpitävä.
  • Asenna taloon tehokkaalla lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistolmanvaihto.