Asu

Jokainen voi vaikuttaa omaan energiankulutukseen kotonaan. Monet päivittäin tehtävät ratkaisut vaikuttavat energiankäyttöömme jollain tavalla. Omaan elämäntapaan liittyvä arkinen tapa käyttää energiaa eri muodoissaan, harrastukset, liikkumistarpeet ja -tavat sekä henkilökohtaiset mieltymykset vaikuttavat kaikki siihen miten suureksi oma energiankulutus muodostuu. Jo aivan pienetkin käyttötottumusten muutokset ja energiatehokkuuden ottaminen yhdeksi hankintojen valintakriteeriksi vähentävät energiankäyttöä ja tuovat rahallista säästöä.

Monta tapaa säästää

Kotona energiaa on mahdollista säästää merkittävästi niin sähkön, lämmityksen kuin veden kulutuksessa. Suurin osa säästöstä saadaan aikaan omien käyttötottumusten muutoksilla, mutta merkitystä on myös sillä, että hankittaessa kodin laitteita valitaan vähän energiaa kuluttavia ja pitkään kestäviä tuotteita. Kuluttajana voit myös päättää millaista energiaa haluat kotonasi käyttää. Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö ja lämpö ovat erinomainen tapa vähentää oman asumisen hiilidioksidipäästöjä – sopimus vihreän sähkön käyttämisestä on helppo solmia sähkölaitoksen kanssa.

Näillä ohjeilla säästät varmasti

Tulosta talteen sähkölämmityksen tehostamisohjelmassa laaditut ohjeet, joilla säästää varmasti. Ohjeet on laadittu erityisesti sähkölämmittäjää silmällä pitäen, mutta sama punainen lanka opastaa säästöjen ja järkevän energinkäytön polulle asumis- ja lämmitysmuodosta riippumatta.

Energiatehokkuutta loma-asumiseen

Loma-asumisen energia- ja ekotehokkuus on monen tekijän summa. Perinteiseen mökkielämään voi kuulua kevennetty varustelutaso ja luonnonmukainen asuminen, mutta yhä useampi loma-asunto rakennetaan täydelliseksi kakkoskodiksi.

Erityisesti rakennuksen pitäminen lämpimänä ympäri vuoden lisää loma-asumisen ympäristökuormitusta. Oman lisänsä tuovat kodin ja loma-asunnon väliset matkat, joten kokonaiskuormituksen vähentämiseksi on tarkasteltava myös järkeviä liikkumismuotoja.

Muutamia vinkkejä ja pohdittavaa ekotehokkaaseen loma-asumiseen:

  • Lämmitysratkaisut syyniin. Hyödynnä uusiutuvia energialähteitä, kuten puun pienpolttoa ja ilmalämpöpumppua. Tarvitseeko tiloja lämmittää myös talvella? Tarvitaanko peruslämpöä vai riittääkö ylläpitolämmitys?
  • Mieti vesihuoltoratkaisut huolella – sekä käyttöveden että harmaiden ja jätevesien käsittelyn kannalta. Talviaikana vesiputkistot ja -järjestelmät tulee suojata jäätymiseltä.
  • Mieti, mitä sähkölaitteita ja -järjestelmiä mökillä tarvitaan. Riittäisikö aurinkosähköjärjestelmä tuomaan riittävästi mukavuuksia mökille?
  • Huolehdi jätehuollosta. Lajittele, kierrätä ja kompostoi. Omasta kompostista saat multaa kesäkukkiin ja ravinteikasta lisää kasvimaalle.
  • Käytä julkista liikennettä myös mökkimatkoilla. Ketjuta asiointeja ja matkoja, jolloin liikkumisen tarve voi vähentyä. Hyödynnä lähialueen palveluja, jolloin kauppareissut voi ehkä tehdä hiihtäen, pyöräillen tai vaikkapa soutuveneellä.
  • Nauti luonnonläheisestä ja energiapihistä lomasta.

Ylläpitovinkkejä mökille

"Paranna ja ylläpidä loma-asumisen energiatehokkuutta" on vuosikellon muotoon laadittu opas etenkin loma-asuntojen vuokraajille, mutta vinkit sopivat hyvin myös jokaiselle mökinomistajalle. Oppaassa on kuukausittain tärkeitä huolto- ja ylläpitovinkkejä, joiden avulla kiinteistön energiatehokkuutta sekä asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta voi helposti parantaa. Sähköisen oppaan linkkimateriaalit ja lisätiedot opastavat myös lisätiedon lähteille. Omalle tietokoneelle ladattavaan tiedostoon voi myös lisätä omia huomioita ja muistiinpanoja, jolloin siitä muodostuu pieni vuosihuoltokalenteri.

Valintoja kestävämpään kulutukseen

Teemme joka päivä valintoja, jotka vaikuttavat energiankäyttöön niin kotona, töissä kuin vapaa-aikanakin. Päätöksiin vaikuttavat asenteemme, mieltymyksemme ja käyttötottumuksemme. Energiansäästäminen tehostuu, kun jokainen meistä oivaltaa oman toimintansa merkityksen ja välttää turhaa energiankulutusta ja muuta kulutusta. Luonnonvarojen käyttö on suoraan yhteydessä arkeemme – siihen mitä, miten ja kuinka paljon kulutamme. Pienillä arkisilla kulutusvalinnoilla ja -päätöksillä voimme säästää niin energiaa kuin luonnonvarojakin.