Liiku

Arki on kulkemista – töihin, kouluun, harrastuksiin, vapaalle. Kulje, millä kuljet, mutta tee se fiksusti. Ota selvää kulkumuodoista, tutki tekniikkaa ja selvitä aikatauluja. Samalla, kun kevennät liikenteen ympäristövaikutuksia, säästät kustannuksissa ja hyödyt arkiliikunnan terveystekijöistä.

Suomalaiset kulkevat keskimäärin 41 kilometriä päivässä ja käyttävät liikkumiseen hieman yli tunnin.

Näin liikkuminen jakautuu eri kulkumuotojen kesken:

  • henkilöauto 58 %
  • kävely 21 %
  • joukkoliikenne 8 %
  • pyöräily 8 %
  • muu yksityinen kulkuväline 5 %

Hyvin toimiva liikenne on avainasemassa niin kansalaisen kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Pitkien välimatkojen Suomessa tieliikenteen merkitys korostuu. Noin viidennes Suomen hiilidioksidipäästöistä on peräisin liikenteestä. Pakokaasupäästöjen lisäksi liikenteen aiheuttama pöly huonontaa paikallisesti ilmanlaatua ja melu asumisviihtyvyyttä.

Oman kulkemisen energiatehokkuudesta kannattaa huolehtia aina. Kuluttajien energianeuvonnan sivuilta löydät tietoa erilaisista liikennemuodoista ja tavoista liikkua sekä vinkkejä autonvalintaan ja taloudelliseen ajotapaan. Tarjolla on monipuolista informaatiota aikatauluista, kartoista ja reittioppaista aina kimppakyyteihin ja järkevään autoiluun. Kaupunkilinkkien alle on koottu aluekohtaista tietoa liikennepalveluista.

Liikkujan viikko 16.-22.9.

Liikkujan viikon herättelee suomalaisia ajattelemaan arkisia liikkumisvalintojaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ihmisiä kannustetaan valitsemaan ympäristön kannalta kestävä liikkumistapa: joukkoliikenne oman auton sijaan, pyöräily tai kävely lyhyille matkoille tai kimppakyydin suosiminen.

Liikkujan viikolla kunnat, kansalaisjärjestöt ja yritykset aktivoituvat edistämään kestävän liikenteen mahdollisuuksia alueellaan. Ne tarjoavat viikon aikana tietoa liikkumisen vaihtoehdoista ja ympäristövaikutuksista sekä järjestävät tapahtumia, retkiä ja tutustumiskäyntejä teeman ympärille.

Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16.–22.9. eri puolilla Eurooppaa.